Skład redakcji miesięcznika "Wiadomości Parafialne":

        Ks. proboszcz Edward Majka - wydawca

        Wiesława Szubarga - redaktor odpowiedzialny

        Tadeusz Małecki - zastępca redaktora odpowiedzialnego

        Stanisław Kosowicz - redakcja techniczna

        Anna Cicha, Jolanta Kapelska, Stanisław Lemke, Paweł Szukalski,

        "Kropka" Katarzyna Czaińska, Joanna Stiller.

       

Zapraszamy wszystkich chętnych do współredagowania naszego dwumiesięcznika