Sakrament pokuty i pojednania


Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa;
kto je wyznaje, porzuca - ten miłosierdzia dostąpi. ( Prz 28, 13)

Przystępujący do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę.

Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana:

"NAJPIERW IDŹ I POJEDNAJ SIĘ Z BRATEM SWOIM"

(Mt 5, 24)