Chrzest Święty


I i III SOBOTA miesiąca na mszy św. o godz. 18:00

     Chrzest zgłasza jedno z rodziców ok. 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem.


"KTO PRZYJMUJE CHRZEST, BĘDZIE ZBAWIONY" (Mk 16, 16)