Bierzmowanie


     Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. Przez dar DUCHA ŚWIĘTEGO wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie.


     Przez łaskę Chrystusa ludzie otrzymują udział w Bożej naturze, co w pewnym stopniu przypomina narodzenie do życia przyrodzonego, jego rozwój i podtrzymywanie. Wierni, odrodzeni przez chrzest, zostają umocnieni przez sakrament bierzmowania i w Eucharystii otrzymują pokarm życia wiecznego. W ten sposób przez sakrament chrześcijańskiego wtajemniczenia w coraz większym stopniu osiągamy skarby życia Bożego.
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w naszej parafii.
Z DUCHEM ŚWIĘTYM NA DROGĘ ŻYCIA.
PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ.