Kapłani pracujący w parafii:

X. Proboszcz Prezbiter Adam Prozorowski
X. Wikariusz Maciej PrzybylakDane teleadresowe:

Osoba Adres Telefon/Fax Adres e-mail
X. Proboszcz Prezbiter
Adam Prozorowski
ul. Kościuszki 1
62-050 MOSINA
Telefon:
61 81 32 918
Fax:
61 81 97 918
X. Wikariusz
Maciej Przybylak
ul. Kościuszki 2
62-050 MOSINA
Telefon:
maciejprzybylak@hotmail.com
Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża
Przełożona domu:
ul. Szkolna 2
62-050 MOSINA
Telefon:
61 81 37 257

Biuro parafialne - tel. 61 81 32 861 wewn. 24

Bankowe konto Parafii:   40 9048 0007 0000 3753 2000 0001