Pokładne999
Określenie wysokości opłat cmentarnych należy do osoby prawnej, która jest właścicielem cmentarza. W Archidiecezji Poznańskiej określa się poszczególne opłaty w sposób ramowy, zostawiając możliwość dokonania określonych uszczegółowień proboszczom parafii będących właścicielami cmentarzy. Proboszczowie podejmują decyzję po wcześniejszej konsultacji z Parafialną Radą Ekonomiczną.
1000
§ 1. Pokładne to opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza.
§ 2. Wysokość pokładnego wynosi 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§ 3. Opłata za miejsce na grób o mniejszych wymiarach, przeznaczony dla dziecka do lat 6 lub dla pochówku urnowego, wynosi 50%
1002
§ 1. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.
§ 2. Istnieje możliwość odnowienia pokładnego na kolejnych 20 lat lub inny – krótszy – uzgodniony z zarządem cmentarza okres.
§ 3. Wysokość składanej opłaty za 20 lat wynosi 10% zasiłku pogrzebowego lub jest proporcjonalnie umniejszona, w zależności od uzgodnionego, krótszego okresu prolongaty.
1003
§ 1. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca na cmentarzu.
§ 2. Wysokość opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu jest równa wysokości pokładnego.
1004
§ 1. Wysokość opłaty za miejsce, na którym będzie stawiany grobowiec ziemny, zależy od decyzji proboszcza parafii będącej właścicielem cmentarza, jednak nie powinna ona przekraczać pięciokrotności sumy pokładnego dla grobu ziemnego na danym cmentarzu.
§ 2. Prolongata użytkowania grobowca powinna być dokonana po 99 latach od jego powstania. Jej wysokość jest równa aktualnej opłacie za miejsce na grobowiec.

Opierając się na wyżej podanych Dokumentach Synodalnych, po przedstawieniu Parafialnej Radzie Ekonomicznej i Duszpasterskiej ustalono że:
1. Pokładne przy pochówku w trumnie:
     a) dla parafian: 800,00 zł z wynajęciem miejsca na 20 lat
     b) dla zmarłego spoza parafii nie mającego już grobu rodzinnego: 1200,00 zł z wynajęciem miejsca na 20 lat
2. Pokładne przy pochówku w urnie: 400,00 zł z wynajęciem miejsca na 10 lat.
3. Prolongata roczna – przedłużenie wynajęcia grobu:
     a) grób pojedynczy: 30,00 zł,
     b) grób podwójny: 50,00 zł.
4. Dochowywanie do opłaconego grobu przed upływem 20 lat:
     - opłata obowiązkowa 400,00 zł bez przedłużania prolongaty.
5. Postawienie lub wymiana nagrobka – opłata dobrowolna na rzecz utrzymania cmentarza.

Uchwała Rady Ekonomicznej przy Parafii św. Mikołaja w Mosinie

W każdą sobotę od godz. 9.00 do 11.00 można dokonać prolongaty grobów w biurze parafialnym w Mosinie.
Uwaga:
W miesiącach: styczeń; luty; lipiec; sierpień i grudzień dyżur dotyczący prolongat grobów jest zawieszony.


Przypominamy że po 20 latach miejsca pochówku jeśli nie są prolongowane przechodzą do dyspozycji administratora cmentarza – czyli parafii Mosina.