WSPÓLNE
DLA WSZYSTKICH
    Dary Ducha Świętego
INNE DOKUMENTY
   Zgłoszenie kandydata
   do bierzmowania
   z innej parafii
   Zgoda na przyjęcie
   sakramentu bierzmowania
   poza swoją parafią