PLAN KOLĘDY 2019

 

W tym roku kolędę ma tylko część Mosiny za torami kolejowymi.

(jeśli nie podano inaczej kolęda rozpoczyna się od numeru 1)

 

4 lutego – poniedziałek

1 ks. ul. Wybickiego od 15.00

2 ks. ul. Klonowa od 15.00

 

5 lutego – wtorek

1 ks. ul. Kwiatowa od 15.00

 

6 lutego – środa

1 ks. ul. Krosińska od 15.00