OGŁOSZENIA PARAFIALNE: 14 - 10 - 2018r.   -   1.  Msze święte w ciągu tygodnia o 8.15 i 18.00. Spowiedź pół godziny przed mszą św. w konfesjonale o. Pio od poniedziałku do soboty.     2.  Biuro cmentarne będzie czynne od września we wtorki od 16.00 do 18.00. (Prolongaty, sprawy związane z grobami itp.)     3.  Biblioteka parafialna będzie czynna od września w środy od 16.00 do 18.00.     4.  Dekanat luboński organizuje wyjazd do Częstochowy na powitanie obrazu Matki Bożej, który będzie pielgrzymować po parafiach naszej diecezji. Wyjazd odbędzie się 24 listopada z Lubonia. Koszt 100 zł. Zgłoszenia w zakrystii.      5.  Różaniec w miesiącu październiku o godz. 17.30. Różaniec dla dzieci we wtorki, środy i czwartki o godz. 17.00. Ponadto codzienne o godz. 17.00 różaniec przy krzyżu na ul. Śremskiej i przy figurze Matki Bożej na ul. Leszczyńskiej oraz przy figurze na Czarnokurzu.      6.  Zapraszamy osoby chętne do współredagowania Wiadomości Parafialnych. Osób piszących jest bardzo mało, wielu się wycofało w ostatnim czasie, dlatego, aby wyszedł nowy numer potrzebne są nowe osoby do pomocy. Więcej wiadomości na ten temat u ks. proboszcza.      7.  Cykl katechez dla dorosłych przygotowujący do sakramentu do bierzmowania w katedrze rozpocznie się w niedzielę 14 października o godz. 19.00 w kościele św. Barbary w Luboniu – Żabikowie. (Salka pod kościołem)      8.  Pod chórem znajduje się plakat dotyczący badań kardiologicznych.      9.  Niedziela – 14 października - O godz. 19.00 Szkoła Biblijna w kościele.      10.  Wtorek – 16 października - O godz. 19.00 krąg biblijny.      11.  Środa – 17 października - Po mszy św. wieczornej katecheza do bierzmowania dla klas VII (grupa chłopców).      12.  Sobota – 20 października - O godz. 18.00 msza św. w intencji pomordowanych na rynku.      13.  Niedziela – 21 października – Światowa Niedziela Misyjna, Składka ze mszy świętej będzie przeznaczona na dzieła misyjne.      Zmarli:    † Śp. Stanisław Wachowiak (l. 79) z ul. Marcinkowskiego. Pogrzeb w poniedziałek o godz. 12.00     † Śp. Stanisław Świtalski (l.77) z ul. Czarnokurz            polećmy ich Miłosierdziu Bożemu            http://www.parafiamosina.pl