Modlitwa do Św. Mikołaja

Miłosierny Boże, wołamy
o Twoją łaskę.
Za wstawiennictwem
św. Mikołaja, biskupa,
czuwaj nad nami wśród
wszelkich niebezpieczeństw,
abyśmy mogli bez przeszkód
kroczyć drogą wiodącą do
zbawienia. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.


Św. Mikołaj jest jednym z najpopularniejszych świętych Kościoła. Pewne jest, że w początkach IV wieku był biskupem Miry w Azji Mniejszej i że brał udział w I Soborze Powszechnym w Nicei jako przeciwnik arianizmu. W roku 1087, gdy Mirę opanowali mahometanie, kupcy włoscy wykradli jego relikwie i przewieźli je do Bari w południowych Włoszech.
Przepiękne legendy otaczają jego postać. W niektórych tkwi źródło prawdy. Zdaje się z nich wynikać, że był wzorem troski o bliźnich, pełen miłosierdzia i przemyślnej dobroci. Na wschodzie zwano go "cudotwórcą". Około roku 340 cesarz Justynian zbudował w Konstantynopolu kościół ku jego czci; pod jego wezwaniem wzniesiono wiele świątyń, również w Mosinie.