KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W MOSINIE

1247
Pierwsza wzmianka dotycząca Mosiny - rzeczka Mosina i okoliczne błota stanowiły granice księstwa poznańskiego
1298
Istnienie kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Wawrzyńca wg dokumentu Biskupa Andrzeja Zaręby parafię mosińską tworzą: Mosina, Krosno, Pożegowo, Sowiniec
1302
Mosina otrzymuje prawa miejskie - jednym ze świadków lokacji potwierdzonym w dokumencie jest pleban Mikołaj z Mosiny. Kościół parafialny występuje pod dwoma patronami - św. Mikołaja i Wawrzyńca. Wzmianka o znacznym uposażeniu kościoła w postaci dziesięciny z dwóch łanów wójtowskich (około 100 ha)
1563
Okres reformacji - starosta mosiński Stanisław Górka więzi tutejszego plebana Macieja Wróblewskiego na zamku w Kórniku, uprzednio zająwszy należące do uposażenia ziemie
XVI w.
Na uwagę zasługuje proboszcz mosiński Stanisław z Obornik - humanista i uznanej sławy kaznodzieja
1628
Biskup poznański Mikołaj Łubieński dokonuje poświęcenia kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa i Wawrzyńca Męczennika. Kościół w połowie drewniany, w połowie z muru pruskiego kryty dachówką - wzniesiono na miejscu starego kościoła, który spłonął w XVI w.
1633
Dokument potwierdzający istnienie szkoły parafialnej z bakałarzem
1731
Odbudowa kościoła św. Stanisława Biskupa dzięki składkom dobroczynnym
1752
Proboszcz Wojciech Kierstein dokonuje rozbiórki kościoła parafialnego stawiając na jego miejscu nową budowlę
1802
Rozpaczliwy stan techniczny kościoła parafialnego - drewniana podparta - żerdziami budowla nie posiada nawet zbędnych sreber na przeprowadzenie prowizorycznego remontu
1815
Dach kościoła kryty częściowo słomą nie chroni wnętrza przed deszczem padającym na ołtarz
1816

Kościół na rynku przemieniony na magazyn wojsk rosyjskich i francuskich grozi zawaleniem

1828
Skarbnik mosiński Wilhelm Giaser za 132 talary wykupuje z rąk parafii kościół - tym samym rynek ulega powiększeniu do dzisiejszych rozmiarów
1834 Zabiegi burmistrza Schroedera dotyczące budowy murowanego kościoła
1905
Nowy murowany kościół parafialny bez wieży dzwonniczej (którą posiadał poprzedni)
1939
Konsekracja kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja przez Biskupa Edwarda Likowskiego
1945
Decyzją niemieckich władz okupacyjnych kościół zamieniono na magazyn wojskowy
1945
Podpalony przez miejscowego Niemca w ostatnich dniach wojny, kościół ulega zniszczeniu
1945
Duszpasterską pracą obejmuje parafię w Mosinie ks. Roman Hildebrandt budowniczy mosinskiego kościoła. - abp. Walenty Dymek dokonuje poświęcenia kościoła - dzieła - życia ks. Kan. Romana Hildebrandta proboszcza parafii w latach 1945 - 1972. Ze spalonego kościoła cztery rzeczy uległy ocaleniu: figury św. Piotra i Pawła; fotel przeznaczony dla celebransa; głowa Chrystusa nad głównym wejściem oraz krzyż na wieży dzwonniczej
XII 1976
Bp. Marian Przykucki dokonuje poświęcenia polichromii i nowych 22 głosowych organów, powstałych z inicjatywy ks. Kan Konrada Kaczmarka - ówczesnego proboszcza
VI 1996
Ks. Edward Majka proboszczem parafii mosińskiej. Kościół dzięki uporządkowanemu otoczeniu, nowej szacie prezbiterium oraz witrażom nabiera nowego wyrazu
6.12.2002r.
W dzień odpustu św. Mikołaja - konsekracja kościoła z udziałem ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w ramach obchodów 700 lecia nadania praw miejskich Mosinie