22 grudnia 2013r.
W internacie Zespołu Szkół im Adama Wodziczki
odbyło się spotkanie opłatkowe
grup Duszpasterskich działających przy naszej parafii