Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

     08.09.1998 roku dzięki energii działania ks. Krzysztofa Szymendery oraz przychylności ks. proboszcza Edwarda Majki rozpoczęły się spotkania w ramach mającego powstać w naszej parafii oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM). Wtedy właśnie po raz pierwszy spojrzeliśmy na siebie w zupełnie inny sposób. I każdy z nas poczuł ciepło - ciepło płomienia nadziei, chęci stworzenia szczerej wspólnoty i tego, że choć każdy z nas jest inny - wierzy w tego samego Boga.
Czym jest KSM?
     Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży uważa się za spadkobiercę i nawiązuje do tradycji przedwojennego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej. Organizacja ta czerpie także z dorobku istniejącego przez 30 lat PRL Krajowego Duszpasterstwa Młodzieży Męskiej i Żeńskiej oraz Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Jako osobiście skierowane do siebie przyjęło wydany w 1985 roku "List do młodych całego świata" Jana Pawła II.
Do ideologii organizacji należą:

 1. Wzrastanie ewangelicką definicją młodości.
  Idea głęboko zakorzeniona w Biblii, będąca wspaniałym wezwaniem do świętości i pełnego wszechstronnego rozwoju człowieka.
 2. Budowanie wspólnoty w Chrystusie.
  Młodzi nie lubią samotności, alienacji. Grzech prowadzi do samotności a miłość do zjednoczenia. Obecność wspólnoty budowana jest na więzi z Chrystusem.
 3. Droga rad ewangelicznych.
  Życie według rad ewangelicznych prowadzi młodych do radykalizmu apostolskiego, chroni przed postawą konsumpcyjną, indywidualizmem oraz niszczeniem autorytetów.
 4. Droga doświadczenia religijnego i nawrócenia.
  Bez głębokiego przeżycia bliskości Boga, Jego dobroci, nie ma mowy o dojrzałej religijności, przemianie życia i świadomym opowiedzeniu się za Chrystusem i Jego Ewangelią. Jednym z podstawowych warunków zdobycia takiego doświadczenia jest modlitwa.

     KSM nie jest zatem tylko i wyłącznie organizacją stwarzającą szansę na miłe spotkania, dyskusje cieszenie się własną obecnością. Stawia ono konkretne wymagania, cele, które łącznie z ideą duchowego samodoskonalenia się, zgłębiania tajemnic wiary, mają także uczyć odpowiedzialności. Jednocześnie zadaniem naszym jest praca na rzecz lokalnej społeczności, branie czynnego udziału w życiu parafii.
Nasze spotkania odbywają się w poniedziałki o godzinie 19:30. Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą. Dalej następuje czas katechezy, której tematy wybieramy wspólnie. Ich zakres jest bardzo szeroki - od tematyki religijnej, poprzez sprawy emocjonalno-duchowe, aż po problemy dotykające nas samych (młodzież).
     Od pierwszej chwili naszej działalności jesteśmy w ścisłym kontakcie i współpracy z członkami Stowarzyszenia im. Św. Antoniego. Pomocą i radą służą nam członkowie Pomocników Matki Kościoła, z którymi na zmianę przygotowujemy niedzielną liturgię na mszy młodzieżowej. Kilkoro z nas pomaga również w ćwiczeniach rehabilitacyjnych.

     "...Oto stoję u drzwi i kołaczę..." Jeżeli jesteś młody i szukasz swojej drogi, jeżeli pragniesz poświęcić trochę swojego czasu dla innych - przyjdź do nas. Drzwi naszej salki są otwarte, drzwi naszych serc są otwarte. W tej małej kaplicy uwielbienia młodych dla Boga jest miejsce dla wszystkich. Dla Ciebie również.