CARITAS przy parafii Św. Mikołaja w Mosinie

      Caritas, to miłość, miłość bratnia, wspierająca, akceptująca ludzi nas otaczających takimi, jakimi są. Do takiej miłości wzywa Jezus Chrystus względem wszystkich potrzebujących nie zważając na rasę, narodowość,czy wyznanie.
W Polsce Instytut Caritas powołano w roku 1929, który koordynował działalność Caritas diecezjalnych powstających na przełomie lat trzydziestych i obejmujących wszystkie instytucje kościelne pracujące charytatywnie.
Działalność dobroczynna obejmowała lata wojenne a w latach powojennych nastąpił ich burzliwy rozwój. Niestety w 1950 roku decyzją władzy, Caritas zostaje zlikwidowany. 1986 rok to data, kiedy powracają parafialne zespoły charytatywne. W 1990 roku powołano krajowy organ koordynacyjny noszący nazwę Caritas Polska. Struktury Caritas w większości diecezji tworzone były od zera. Pomoc Caritas przybiera różnorakie formy, np. organizowanie wakacji dla dzieci ubogich, zbiórki pieniędzy przeznaczone na pomoc najuboższym, organizowanie jadłodajni oraz wiele pośrednich form pomocy.
     W naszej parafii działa również Caritas Parafialny na czele którego stoi, prezbiter proboszcz Adam Prozorowski, a członkami parafialnych oddziałów są wyłącznie wolontariusze. Sytuacja wielu rodzin jest tragiczna dlatego Caritas postawił sobie za zadanie m.in.:

     Niestety liczba osób potrzebujących do których Caritas dociera w parafiach, nieporównanie przewyższa liczbę wolontariuszy.
Oczekujących pomocy jest wielu, dlatego zapraszamy wszystkich, którzy pragną nieść pomoc innym potrzebującym nie tylko materialną czy finansową ale tych, którzy mają "Ręce gotowe do pracy" Czasem za życzliwy uśmiech wyrażając słowo "Dziękuję". Czasem za łzę radości. Zdarza się również że za obelgę czy niechęć kierowaną pod adresem członków Caritas. Wszystkie uwagi te dobre i te złe są dla nas cennym źródłem informacji.
Jesteśmy szczęśliwi gdy możemy pomóc, gdy spadnie jedna łza mniej, kiedy na czyjejś twarzy zagości uśmiech.

Przewodniczący Zespołu Caritas: Prezbiter proboszcz Adam Prozorowski