Akcja Katolicka w Mosinie

Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca po wieczornej mszy świętej w domu parafialnym.

Tematami poruszanymi przez nas na tych spotkaniach były m.in.:

  1. chęć przywrócenia starych tradycji chrześcijańskich cechujących katolickiego Polaka - np: modlitwa przed i po jedzeniu, zdjęcie czapki przy przechodzeniu obok kościoła, krzyża itp.,
  2. przywrócenie mszy św. niedzielnej obsługiwanej przez dorosłych,
  3. rozpropagowanie wśród parafian modlitw przed wieczerzą w Wigilię Bożego Narodzenia - skopiowano i rozdano 1000 egzemplarzy,
  4. pomoc bliźnim,
  5. ekologia,
  6. problem opuszczania mszy św. zaraz po błogosławieństwie, niekiedy nawet przed celebransem.

     Nasza grupa jest ciągle i zawsze otwarta. Chętnie widzimy w naszych kręgach tych, co chcą tak jak my, działać na rzecz bliźnich.
     Zachęcamy członków naszej wspólnoty do czynnego uczestnictwa w życiu naszej parafii poprzez działalność w stowarzyszeniu, lecz podstawowym motywem przynależności do AK jest wiara w Boga i Święty Kościół. Pamiętajmy o tym, że cały czas musimy się uczyć chrześcijaństwa, aby nasza wiara była głęboka i autentyczna, a nie tylko oparta na tradycji i przyzwyczajeniu.