AKCJA KATOLICKA

    Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolickim dla ludzi świeckich powołanym w 1928 roku przez papieża Piusa XI. Nazwę, charyzmę i zasady organizacyjne stowarzyszenia określił już wcześniej papież Pius X w 1903 roku, jednak formalnie powołał ją do życia Pius XI. Główne założenia organizacji przedstawione zostały przez tego papieża w encyklice "Ubi arcano" w 1922 roku. Natomiast zadania stowarzyszenia zostały ukazane w encyklice "Divini Redemptoris".
    W Polsce stowarzyszenie AK zawiązało się w 1930 roku na mocy formalnej decyzji Konferencji Episkopatu obradującej w Poznaniu. Na czele Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej stanęli:

W ciągu kilku lat swej działalności AK stała się silnym ruchem. Skupiała środowiska inteligenckie, mieszczańskie i chłopskie.
    Po 1945 roku działalność akcji została uniemożliwiona przez ówczesne władze państwowe, aż do upadku rządów komunistycznych.
    Pierwsze struktury powojennego stowarzyszenia powstały w 1996 roku. Prezesem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej została pani Halina Szydełko, asystentem kościelnym natomiast ks. bp Piotr Jarecki.
    Akcja Katolicka jest strukturą religijną, której głównym celem jest formacja duchowa, moralna i kulturalna. Zadaniem członków AK jest świadome uczestnictwo we wszystkich strefach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary.