Prezesi w historii naszego chóru

Czesław Palm   1931-23

Marian Kordylewski   1933-34

Józef Przepiera   1935-36

Stefan Maissner   1937

Jan Bielecki   1938

Czesław Palm   1939

przerwa okupacyjna

Fabian Roszak   1945-46

Józef Przepiera   1947

Fabian Roszak   1948-50

1951 - 72 zakaz działalności
organizacji społecznych
i kościelnych

Zygmunt Pohl   1973-83

Bronisława Dawidziuk   1983