75 lat działalności chóru to ogromny wysiłek i zaangażowanie Dyrygentów i Śpiewaków poświęcających chętnie swój czas i umiejętności dla chwały Bożej. To też troska i szczera opieka kolejnych Duszpasterzy. To radość i smutki, wiele udanych koncertów i występów. To także forma odpoczynku i ucieczka od trosk i kłopotów dnia codziennego, ale też ogromna wytrwałość, dyscyplina i wyrzeczenia. Chór w swoim repertuarze posiada wiele pieśni sakralnych obejmujących cały rok liturgiczny i pieśni świeckie.
   Chciałabym podziękować Śpiewakom i Dyrygentom za ich trud i wytrwałość. Serdeczne podziękowania należą się również rodzinom chórzystów, którzy często wyręczają ich w pełnieniu codziennych obowiązków, pomagając tym w istnieniu zespołu.
Dziękuję również wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sukcesów i rozwoju zespołu.
Na koniec zwracam się z serdeczną prośbą do tych osób, które wahają się wstąpić w szeregi Śpiewaczy - zapraszamy śpiewajcie z nami.

Bronisława Dawidziuk - prezes


      Jubileusz - 75 lecia działalności chóru p.w. św. Cecylii to wielkie wydarzenie w życiu zespołu. Jest okazją spotkania się ludzi, którzy przez te lata wnieśli swój trud i pracę by przyczynić się do aktualnego poziomu artystycznego i organizacyjnego zespołu. Dla mnie prowadzącego ten zespół od 11 lat to czas refleksji nad naszą wspólną pracą, nad osiągnięciami i planami na przyszłość. Chociaż nie zawsze to okazuję jestem usatysfakcjonowany udanymi koncertami i otrzymanymi przez chór dobrymi recenzjami. Wiem, że udział nasz we mszach św. w Mosinie i w innych parafiach niesie nadzieję i radość modlącym się wiernym, a słuchaczom naszych koncertów przeżycia estetyczne. Aby chór odnosił sukcesy, dobieram odpowiedni repertuar dostosowany do naszych możliwości wykonawczych. Z chórem jubilatem po raz pierwszy spotkałem się blisko 25 lat temu w czasie ich koncertu w Mosinie. 5 lat później okazjonalnie akompaniowałem im podczas wieczoru kolędowego. Dzisiaj gdy do nas wstępuje wielu kandydatów wyrasta przede mną jak i całym chórem zadanie stworzenia zespołu na jeszcze wyższym poziomie: poprzez aktywny udział w próbach i zaangażowanie w wykonywany śpiew. Sprawdzianem tego jest i będzie udział w ważnych wydarzeniach życia kościoła nie tylko lokalnego, a także udział w koncertach i innych imprezach kulturalnych. Życzę chórowi dalszego rozwoju dla chwały Bożej, udanych koncertów i wytrwałości by w dobrej kondycji móc obchodzić kolejne jubileusze.

Janusz Walczak - dyrygent