Organiści

Józef Samelczak   1930-33r.

Ignacy Sterczyński   1933-60r.

Józef Piotrowski   1961-76r.

Mirosław Szarek   1976-79r.

Jacek Kamiński   1979-80r.

   

Jacek Pawełczak   1980-81.

Andrzej Blaszak   1981-89r.

   

Witold Nowak   1979-93r.

   

Maciej Kubacki   1989-97r.

Janusz Walczak   1988r.- 2008r.

Michał Grzybulski   2008r. - 2010r.

Janusz Mielnicki   2010r. - 2017r.

Marek Ratajczak   2018r.