Dyrygenci naszego chóru

Józef Samelczak

Ignacy Sterczyński

Ks. Wojciech Kawicki

Józef Piotrowski

Ks. Zdzisław Bernat

Jan Sołtysiak

Marek Szarek

Zygmunt Pohl

Jacek Kamiński

Jacek Pawełczak

Anna Pawełczak

Leszek Marciniak

Mikołaj Tracewski

   

Maciej Kubacki

Janusz Walczak

Witold Nowak

Michał Grzybulski

Jerzy Nagórniak

Janusz Mielnicki

Leszek Marciniak